خانه » مقالات زعفران » کاشت و پرورش زعفران » سمپاشی زعفران

سمپاشی زعفران

سمپاشی زعفران

نکاتی مهم در خصوص سمپاشی زعفران و کنترل علف های هرز مزارع زعفران :

1 – روش های سمپاشی زعفران و مبارزه با علف های هرز می تواند زراعی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی باشد.

2 – روش معمول کنترل علف های هرز در مزارع زعفران، روش مکانیکی (قطع، کندن یا انهدام فیزیکی علف های هرز با استفاده از دست یا ابزار دیگر) و همچنین روش شیمیایی (حذف علف هرز با استفاده از سموم علف کش) می باشد. لذا در حالت معمول، مبارزه با علف های هرز بصورت مکانیکی (وجین)، از همه موثر تر است.

3 – انتخاب یک علف کش مناسب به پارامترهای متعددی بستگی دارد، از جمله : نوع گونه علف هرز، مرحله رشد علف هرز، تراکم علف هرز، میزان تاثیر علف کش، دوام علف کش در محیط، نوع خاک، میزان رطوبت خاک، روش آبیاری، شرایط محیطی، تجهیزات در دسترس و همچنین صرفه اقتصادی.
‼️بنابراین انتخاب علف کش از مزرعه ای به مزرعه دیگر متفاوت بوده و یک علف کش خاص را نمی توان برای تمام مزارع زعفران (بصورت عمومی) تجویز کرد.

4 – از بین بردن فیزیکی یا شیمیایی علف های هرز قبل از مرحله تولید بذر بسیار مهم است.

5 – نوع بافت خاک و روش آبیاری اهمیتی اساسی در کارآیی یک علفکش دارند.

مسلما پایداری علف کش ها در خاک های با بافت سنگین نسبت به خاک های با بافت سبک بیشتر است. بنابراین ماندگاری علف کش ها در خاک می تواند برای گیاه زعفران مضر باشد و این یکی از اثرات منفی استفاده از سموم شیمیایی در مزارع زعفران می باشد.

محل کاشت زعفران در جهان
مطالعه

6 – پیشگیری همیشه بهتر از درمان است!! حتی در مورد علف های هرز در مزارع زعفران، باید تا حد امکان از ورود بذور علف های هرز به داخل مزارع زعفران جلوگیری کرد.

ازطرفی چرای دام در مزارع زعفران یکی از مهمترین عوامل توسعه ی علف های هرز در مزرعه می باشد، لذا باید حتی الامکان از چرای دام در همه فصول جلوگیری کرد!

7 – بطور کلی عده ای معتقدند که، بهترین راه مبارزه با علفهای هرز , مبارزه تلفیقی با آنها است.

مبارزه تلفیقی با علفهای هرز  (Integrated weed management)  عبارتست از :

بکار گیری استراتژی های مختلف برای سمپاشی زعفران  (یعنی هم مبارزه مکانیکی (وجین) و هم استفاده از علف کش طبق نظر کارشناس گیاهپزشکی) بمنظور کنترل و کاهش علف های هرز.

 نتیجه گیری نهایی :

1 – بمنظور جلوگیری از طغیان علف های هرز در مزرعه، از کود دامی کاملا پوسیده شده گاوی استفاده نمایید ( از کود گوسفندی بدلیل وجود بذر علف های هرز در آن ، در صورت امکان استفاده نکنید .

2 – از آتش زدن بقایای علف های هرز اکیدا خودداری فرمایید.

3 – چهار مرحله وجین اساسی مزرعه زعفران را نیز فراموش نکنید :

اولین وجین : بعد از گل (آبیاری دوم)، دومین وجین : یک ماه بعد از وجین اول، سومین وجین : وجین بهاره و چهارمین وجین : وجین تابستانه زعفران می باشد.

4 – درصورت لزوم بمنظور جلوگیری از طغیان شدید علف های هرز در مزارع مدیریت نشده، از روش های تلفیقی مبارزه با علف های هرز استفاده کنید.

بدین منظور جهت انتخاب مناسب ترین علف کش برای مزرعه زعفرانتان، به کارشناس گیاهپزشکی در منطقه ی خود مراجعه نموده تا بر اساس شناسایی نوع علف های هرز مزرعه، علف کش مناسب تجویز گردد و هرگز از یک علف کش خاص  برای تمام مزارع بصورت عمومی استفاده ننمایید!

آموزش کاشت زعفران 3
مطالعه

یادمان باشد که بر اساس نظر اکثر کارشناسان ، از بین بردن کامل علف های هرز در مزارع فعال ، تقریبا امری ناممکن بوده و در بهترین شرایط ، تنها می توان آنرا کنترل و مدیریت کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.