خانه » گلبرگ زعفران برای چی خوبه

گلبرگ زعفران برای چی خوبه

خواص گلبرگ زعفران

خواص گلبرگ زعفران

دانشمندان چینی پژوهش هایی را بر روی خواص بخش های گوناگون زعفران انجام داده اند. و به این نتیجه رسیدند که خواص گلبرگ زعفران چیزی کمتر از کلاله های گرانبهای آن نیست. به همین دلیل اخیرا گلبرگ های بنفش زعفران توجه زیادی را به خود جلب نموده اند و به صورت دم کرده استفاده می شود. دم کرده گلبرگ زعفران از روش های رایج برای دریافت خواص گلبرگ زعفران ،… مطالعه بیشتر »خواص گلبرگ زعفران