خانه » تاریخچه زعفران ایران

تاریخچه زعفران ایران

تاریخچه زعفران

تاریخچه زعفران

زعفران را درگذشته با نام زرپران می شناختند، به معنی گلی که پرهایش شبیه زر است. تاریخچه زعفران به 3500 سال قبل باز میگردد. زعفران از دیرباز گران ترین ادویه در جهان بوده، اگر چه برخی شبهات در مورد منشاء آن باقی مانده اما اعتقاد بر این است که زعفران در ایران سرچشمه گرفته، با این وجود یونان و بین النهرین از مناطق احتمالی پیدایش این گیاه هستند. گونه وحشی این گیاه… مطالعه بیشتر »تاریخچه زعفران