خانه » خواص درمانی زعفرانی

خواص درمانی زعفرانی

خواص دارویی زعفران

خواص دارویی زعفران

خواص درمانی زعفران زعفران از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است همچنین خواص دارویی زعفران بیشمار می باشد . مهمترین خاصیت زعفران که از قدیم الایام از آن استفاده می شده است درمان افسردگی می باشد . این خاصیت مهم حتی در شعر شاعران نیز انعکاس یافته است . شاهد آن شعر خاقانی است که می گوید : گر کسی را زعفران شاید فزاید گو فزای چون تو با غم خو… مطالعه بیشتر »خواص دارویی زعفران