خانه » ترکیبات شیمیایی گلبرگ زعفران

ترکیبات شیمیایی گلبرگ زعفران

ترکیبات شیمیایی زعفران

ترکیبات شیمیایی زعفران

  مهم‌ترین ترکیبات شیمیایی زعفران موجود در زعفران شامل ترکیبات زرد رنگ که به خوبی در آب محلول‌اند (مشتقات کروستین)، ترکیبات تلخ از جمله پیکروکروسین که به ویژه مقوی معده می‌باشند، مواد معطر (اسانس) که مهم‌ترین ترکیب آن سافرانال می‌باشد که گاهی تا ۱درصد زعفران را تشکیل می‌دهد، روغن ثابت به میزان حداکثر ۱۰درصد، رطوبت حدود ۱۳۱۰ درصد و ترکیبات معدنی حدود ۵درصد می‌باشد. مقدار کروسین که تشکیل دهنده رنگ… مطالعه بیشتر »ترکیبات شیمیایی زعفران